top of page

Frank Biemans

frank-biemans-deuren-gevels-en-ramen-a1.

frank-biemans-deuren-gevels-en-ramen-a1.

frank-biemans-deuren-gevels-en-ramen-taf

frank-biemans-deuren-gevels-en-ramen-taf

gevel+A%C2%B4foort+%281%29

gevel+A%C2%B4foort+%281%29

fusing++(4a).jpg

fusing++(4a).jpg

Frosty.JPG

Frosty.JPG

Colours Outside

Colours Outside

Red Yellow and Blue.JPG

Red Yellow and Blue.JPG

Power.

Power.

110x35x75.jpg

"Zoals het interval in de muziek de ruimte is tussen de tonen, zo vormen de ruimtes tussen het glas een wezenlijk bestanddeel in mijn werk." Frank Biemans maakt glasobjecten en werkt o.a. met de fusetechniek waarbij stukken vlakglas met elkaar worden versmolten. De resultaten zijn aan te duiden als reliëf of object, soms meer figuratief, soms abstract. Vaak worden de objecten in het (dag)licht in een ruimte of voor een raam geplaatst.

Frank Biemans is aanvankelijk bekend geworden met vlakglasobjecten die zijn opgebouwd uit simpele grondvormen als driehoeken en cirkelsegmenten, maar die ingewikkeld en monumentaal ogen. Daarbij komt ook, dat de ruimte tussen de glasplaten, maar ook de ruimte om het object, bepalend zijn voor het eindresultaat. In verschillende objecten wordt zelfs nog een binnenruimte uitgespaard. Door al deze factoren moet een object van Frank Biemans van alle kanten bekeken worden om alle details te kunnen beschouwen.

Het monumentale in Frank's werk komt sterk terug in zijn buitenbeelden, die door structuurvormen en glasdikte speciaal geschikt zijn voor de buitenruimte. Buitenbeelden kunnen zowel helder als gekleurd zijn (of een combinatie hiervan) en er kunnen gefusede elementen aan worden toegevoegd. Door het materiaal glas en het continu veranderende licht, lijkt het alsof de beelden steeds veranderen.

 

 

 Frank Biemans
bottom of page