top of page

Diane Ramaekers

 Diane Ramaekers

Sinds vele jaren ben ik gefascineerd door de kracht en de ambivalentie van het licht. Enerzijds is er de ervaring van licht als puur fysisch fenomeen maar anderzijds is er de beleving op het niveau van de emoties en de metafysica. Op diverse niveaus zijn er opmerkelijke antipolen waar te nemen die zich manifesteren in de poëtische ziel van het licht maar ook in zijn destructieve en verblindende kracht.

 

Met mijn werk dat zowel vrij -  alsook in opdracht ontstaat, wil ik de toeschouwer deelgenoot maken van deze intrigerende en tegenstrijdige eigenschappen van licht. Het licht in mijn installaties gaat veelal een interactie aan met de ruimte. Maar nog spannender is het als er ook een directe wisselwerking ontstaat tussen de toeschouwer, het licht en de ruimte.

 

Bijna al mijn werken zijn site - specific; steeds ben ik op zoek naar de geest van de plek.

Ik wil verborgen, onzichtbare, ontastbare componenten opnieuw benoemen en ervaarbaar maken met licht.Er is altijd weer de uitdaging om een interventie in de ruimte te creëren die een nieuwe betekenis en beleving kan genereren.

 

Vanuit deze context ben ik mij steeds meer gaan verdiepen in de stedelijke of openbare ruimte als speelveld en onderzoeksgebied om de ruimte opnieuw te definiëren met licht. In diverse opdrachten zijn bovengenoemde aspecten aan bod gekomen waarin de relatie tussen de plek en de sociale, historische of formele context tot uitdrukking kwam in uiteenlopende lichtwerken.

 

Lichtbak

Lichtbak

Works-Corona2

Works-Corona2

Wandkleed Domaniale Mijn

Wandkleed Domaniale Mijn

Licht Graffiti

Licht Graffiti

Waterwalls

Waterwalls

Wandkleed

Wandkleed

Wachtruimte Zuyderland HospitalSEH-2

Wachtruimte Zuyderland HospitalSEH-2

Volme Lghts Schalksmuhle1

Volme Lghts Schalksmuhle1

Mijnberg

Mijnberg

Long Story Wandkleed

Long Story Wandkleed

Paradise Frankendaal

Paradise Frankendaal

Waterwalls 2

Waterwalls 2

Floating

Floating

bottom of page