top of page

"IkwilGraffiti"

"Ik wil Graffiti"

Nachts gingen we op pad om grote saaie muren langs het spoor of bij de metro onder handen te nemen. Negen jaar geleden werden we opgepakt. De boete viel nog mee, maar ze lieten ons ook voor de schoonmaakkosten opdraaien en daarmee zijn we enorm door de mangel gehaald. Ik heb nog jaren in een afbetalingsregeling gezeten. Toen zijn we “ IkwilGraffiti.nl” begonnen.

 Buurtprojecten

 "IkwilGraffiti" is een bedrijf dat zich bezig houdt met legale graffiti in de breedste zin van het woord. Wij willen met het project ‘wijk in beeld’ d.m.v. muurschilderingen bijdragen aan de culturele duurzaamheid en maatschappelijke ontwikkeling in verschillende wijken in Nederland. Met dit projectplan richten wij ons vooral op de wijken die door verschillende factoren steeds vaker in negatief daglicht komen en daardoor in verval dreigen te raken.  Het project initieert en ondersteunt activiteiten die de beleving van leefbaarheid en veiligheid in de wijk bevorderen. Hierbinnen ligt de focus op het inzetten van kunst als middel bij het bereiken van de doelen. Ook vinden wij het belangrijk de bewoners te betrekken bij het project, bijvoorbeeld door participatie in het ontwerp.

078

078

087

087

088

088

089

089

097

097

100

100

105

105

108

108

109

109

Flats Amersfoort.JPG

Flats Amersfoort.JPG

Speeltuin Monkeytown Breda.JPG

Speeltuin Monkeytown Breda.JPG

Bonaire 2014.JPG

Bonaire 2014.JPG

bottom of page